Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Sunshine E&C và CTCP Địa ốc Việt Nam