Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc giao dịch với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam và CTCP Tập đoàn Sunshine