SCG GROUP

TỔNG THẦU XÂY DỰNG

Thi công công trình cao tầng, siêu cao tầng, hạ tầng (cầu đường, san lấp mặt bằng, tuyến metro và sân bay tầm cỡ,…)

Xem thêm
01

SCG GROUP

ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP

Triển khai thi công nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, chế xuất,…

Xem thêm
02

SCG GROUP

HỢP ĐỒNG BCC

Phát triển hợp tác kinh doanh theo hình thức Ký kết hợp tác với các nhà đầu tư uy tín trong nước và quốc tế

Xem thêm
03