Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các Hợp đồng giữa Công Ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSG và Công ty Cổ phần Sunshine Landscape