Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính