Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
11/05/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15/04/2022 Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT
15/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với ông Huỳnh Tấn Quốc và chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Tống Thị Thu Huyền
02/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15/02/2022 Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đặng Song Hải làm Phó Tổng giám đốc
11/01/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam
25/12/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với CTCP Tập đoàn KSFinance
09/12/2021 Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty
27/11/2021 Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Sunshine E&C và CTCP Địa ốc Việt Nam
23/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng 90% cổ phần tại CTCP S-Decoro
15/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Sunshine Tech
09/10/2021 Thông báo việc hủy đăng ký giao dịch của cổ phiếu SCG
09/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc giao dịch với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam và CTCP Tập đoàn Sunshine
08/10/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tịnh giữ chức vụ PTGĐ
04/10/2021 Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu SCG
04/10/2021 Quyết định số 515/QĐ-SGDHN của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu SCG
25/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Sunshine Homes – Bên có liên quan.
16/09/2021 Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 95% cổ phần CTCP Sunshine – Design.
13/09/2021 Công ty Cổ phần Xây dựng SCG thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa