Công bố thông tin

ngày ban hành tên văn bản Tải xuống
24/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Vpbank
08/09/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty
04/08/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud (bên có liên quan)
01/08/2022 Thông báo
28/07/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
27/07/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sunshine Landscape
14/07/2022 Công bố thông tin việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Tinh và ông Lưu Trần Phước Đức
09/07/2022 Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022
06/07/2022 Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi và mẫu dấu mới
06/07/2022 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7
04/07/2022 Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT và triển khai thay đổi tên Công ty
25/06/2022 Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT
13/06/2022 Công bố thông tin về việc nhận Giấy CNDKDN thay đổi lần thứ 6
11/06/2022 Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam
10/06/2022 Thông báo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc; thay đổi người đại diện theo pháp luật; miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
01/06/2022 Thông báo thay đổi Kế toán trưởng
11/05/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
15/04/2022 Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT
15/04/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày ĐKCC và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/03/2022 Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh PTGĐ đối với ông Huỳnh Tấn Quốc và chức danh Giám đốc tài chính đối với bà Tống Thị Thu Huyền