Hạ tầng

Ngoài lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, Smart Construction Group tham gia công tác xây dựng các dự án cầu đường, san lấp mặt bằng,… góp phần phát triển kiến trúc đô thị Việt Nam.

Không dừng lại ở hạ tầng thông thường, Smart Construction Group đặc biệt hướng tới việc xây dựng hệ thống sân bay, cầu cảng, metro… vươn tầm quốc tế.

Bằng những tiềm năng và nỗ lực hoạt động, Smart Construction Group khát vọng xây dựng những công trình vượt trội, kỹ thuật hiện đại, diện mạo tân tiến đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, là thành tố góp phần đưa Việt Nam phát triển sánh vai với các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới.

SMART CONSTRUCTION GROUP

Lĩnh vực khác