Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố về việc Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 19/11/2020, có hiệu lực ngày 20/11/2020.