Công ty Cổ phần Xây dựng SCG trân trọng công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng SCG vào ngày 12/04/2021 và thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG. Chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM.