Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Vpbank 24/09/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi Kế toán trưởng Công ty 08/09/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Tập đoàn Công nghệ Unicloud (bên có liên quan) 04/08/2022 Tải xuống
Thông báo 01/08/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, triển khai phương án chào bán, chi tiết phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 28/07/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sunshine Landscape 27/07/2022 Tải xuống
Công bố thông tin việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thanh Tinh và ông Lưu Trần Phước Đức 14/07/2022 Tải xuống
Công bố thông tin về việc kí hợp đồng kiểm toán cho năm tài chính 2022 09/07/2022 Tải xuống
Công bố thông tin Điều lệ sửa đổi và mẫu dấu mới 06/07/2022 Tải xuống
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 06/07/2022 Tải xuống