Thông tin cổ đông

Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về việc triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020. 28/12/2020 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính 03/12/2020 Tải xuống
Công ty cổ phần xây dựng SCG công bố về việc Công ty đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán vào ngày 19/11/2020, có hiệu lực ngày 20/11/2020. 20/11/2020 Tải xuống Tải xuống
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN 21/10/2020 Tải xuống
Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng SCG 16/10/2020 Tải xuống
Bản công bố thông tin của công ty SCG 16/10/2020 Tải xuống