Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam 11/01/2022 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với CTCP Tập đoàn KSFinance 25/12/2021 Tải xuống
Thông báo thay đổi người phụ trách quản trị công ty 09/12/2021 Tải xuống
Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng với CTCP Sunshine E&C và CTCP Địa ốc Việt Nam 27/11/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng 90% cổ phần tại CTCP S-Decoro 23/10/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với CTCP Sunshine Tech 15/10/2021 Tải xuống
Thông báo việc hủy đăng ký giao dịch của cổ phiếu SCG 09/10/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc giao dịch với CTCP Kinh doanh Bất động sản S-Việt Nam và CTCP Tập đoàn Sunshine 09/10/2021 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tịnh giữ chức vụ PTGĐ 08/10/2021 Tải xuống
Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu SCG 04/10/2021 Tải xuống