Tuyển nhân viên kỹ thuật xây dựng

Tuyển nhân viên kỹ thuật xây dựng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Vẽ hoàn công
– Bóc tách khối lượng
– Nghiệm thu thanh toán;
– Lập kế hoạch tiến đô, biện pháp
– Các việc khác theo phân công của lãnh đạo Phòng;
– Chi tiết công việc cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Tin tức khác