Thông báo về việc UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Công bố thông tin của SCG

SCG ( SMART CONSTRUCTION ) đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng theo công văn số 6181/NBCK-GSĐC ngày 15/10/2020.

Chi tiết xem file đính kèm

Trân trọng cảm ơn.

1. Công văn chấp thuận đăng ký công ty đại chúng SCG

2. Bản thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng của SCG

3. Bản công bố thông tin của công ty SCG

4. Điều lệ đại chúng của SCG

5. BCTC 6 tháng 2020 đã kiểm toán

Tin tức khác