Tuyển dụng chuyên viên QLBP Thi công

Tuyển dụng Tháng 10.2019 vị trí chuyên viên QLBP Thi công

Tuyển dụng Tháng 10.2019 vị trí chuyên viên QLBP Thi công, không yêu cầu kinh nghiệm. Mời các bạn nhanh tay gửi C.V về tuyendung@scgr.vn.

Tin tức khác